Aktualności

Nultarief zonnepanelen

De levering en installatie van zonnepanelen is op dit moment belast met 21% btw. Door een wijziging van de btw-richtlijn...

Aanpassingen box 3

Tarief Het huidige tarief in box 3 bedraagt 31%. Dat tarief wordt in 2023, 2024 en 2025 steeds met 1%-punt verhoogd....

Verruimingen werkkostenregeling

Verhoging vrije ruimte De werkkostenregeling (WKR) wordt verruimd. Binnen de vrije ruimte van de WKR kunnen werkgevers...

Heffingskortingen

Arbeidskorting Een belastingplichtige, die arbeidsinkomen geniet, heeft recht op de arbeidskorting. Dat is een...

Oudedagsreserve en zelfstandigenaftrek

Oudedagsreserve De oudedagsreserve is een methode van belastinguitstel voor ondernemers. Toevoeging aan de reserve...

Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning

De verhoogde vrijstelling voor schenkingen die betrekking hebben op de eigen woning (schenkingen EW) vervalt per 1...

Gebruikelijk loon

Doelmatigheidsmarge Wie werkzaamheden verricht voor een bv, waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft,...

Middelingsregeling vervalt

De middelingsregeling biedt een tegemoetkoming voor het progressienadeel dat kan ontstaan bij sterk wisselende inkomens...

Verhoging kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderen. Voor deze regeling komen...

Box 2

Als dekking voor het rechtsherstel van box 3 wordt de belastingheffing in box 2 met ingang van 2024 verdeeld in twee...

30%-regeling

Voor bepaalde werknemers, die vanuit een ander land naar Nederland komen om hier te werken, geldt dat de extra kosten...

Autobelastingen ondernemers

Bpm-vrijstelling bestelauto’s Er geldt een vrijstelling van bpm voor bestelauto's, die op naam worden gesteld van een...

Tarieven vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. In de eerste schrijf geldt het lage tarief. Daarboven geldt het hoge...

Verlenging betalingsregeling coronabelastingschulden mogelijk

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een versoepeling van de betalingsregeling...

Evaluatie Wet Normering Topinkomens aanleiding voor aanpassing van de wet

Sinds 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht. Deze wet heeft als doel het tegengaan van bovenmatige...